Esittelyni

07.03.2015

Tervetuloa blogini pariin!Tulla nähdyksi blogi käsittelee sukupuolisuuteen, seksuaalisuuteen ja parisuhteeseen liittyviä teemoja vapaasti pohtien. Meillä jokaisella on tarve tulla nähdyksi ja kuulluksi omana itsenä, joskin se on helpommin sanottu kuin tehty. Rohkeus olla oma itsensä välittämättä muiden mielipiteistä tai arvotuksesta tai sen puutteesta on melkoinen vaatimus kenelle tahansa. Mitä se edellyttää, että uskaltaa paljastaa itsestä jotakin sellaista, mikä päästää toisen ihmisen oman itsen alkujuurille?Nämä ovat asioita ja kysymyksiä joita tulen blogissani pohtimaan. Olen seksologian jatko-opiskelija ja ensi syksynä valmistun seksuaaliterapeutiksi. Yksi tavoitteeni on myös koota blogiini seksologian parissa käytävää keskustelua ja tuoda niitä tätä kautta luettavaksi. 

Viime syksy ja alkanut kevätkin on tuonut mukanaan monia mielenkiintoisia ja tärkeitä teemoja esille. Paljon on keskusteltu parisuhteesta ja siitä, miten parisuhteen saa kestämään arjen tuulet ja tuiskut. On nostettu esille, että parisuhdetta pitäisi hoitaa tai ainakin päivittää elämäntilanteiden muuttuessa. Arki vie usein mennessään ja parisuhde voi arkipäiväistyä niin ettei oikein muistakaan mikä toisessa alun perin itseä viehätti. Joskus on todella paikallaan pysähtyä arjen keskellä ja antaa aikaa parisuhteelle ja huomioida puolisoa.
Viime syksynä käytiin kiivasta keskustelua tasa-arvoisen avioliittolain puolesta ja vastaan. Minulle päätös tasa-arvoisen avioliitolain hyväksymisestä on merkittävä askel kohti yhdenvertaisuutta ja tasa-arvon toteutumista. Tällä päätöksellä vahvistetaan samaa sukupuolta olevien vanhempien perheessä kasvavien lasten yhdenvertaisuuden toteutuminen ja näin vahvistetaan myös sateenkaariperheissä elävien lasten yhteiskunnallista asemaa.
Seksuaalikasvatuksen uusia tuulia esiteltiin marraskuussa opetusvirastossa. Nuorten seksuaaliterveysverkosto pohti seksuaalikasvatuksen paikkaa ja sisältöjä ops-uudistuksen näkökulmasta ja lisäksi seminaarissa pohdittiin seksuaalikasvatuksen uusia tuulia, kuten miten erilaisia nettisovelluksia voisi hyödyntää seksuaalikasvatuksessa. Mielestäni seksuaalikasvatuksessa pitäisi muistaa, että se olisi iloa ja vastuuta painottavaa, ei valistavaa taudeilla ja raskaaksi tulemisella pelottelua. Toivottavasti kodeissa ja kouluissa herätään siihen, että seksuaalikasvatuksen saralla todella puhaltavat uudet tuulet ja asioista pitää puhua oikeilla nimillä oikea-aikaisesti.
Väestöliitto julkaisi Onnikujan kaverukset satukirjasarjan, missä käsitellään monenlaisia perheitä, tunteita ja ihmettelyn tapoja. Maaret Kallio ja Susanna Ruuhilahti käsittelevät seksuaalisuuden aihetta nostaen lempeästi esille lapsen seksuaaliselle kasvulle tärkeät asiat kuten lämmin, rakastava ja turvallinen suhde omaan vanhempaan, tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden sekä mahdollisuuden kokea oma perhe ja itse arvostettuna ja arvokkaana. Satukirjasarja antaa sanat niin vanhemmille kuin varhaiskasvattajillekin, pohtia yhdessä lapsen kanssa elämän tärkeitä kysymyksiä.
Tässäpä muuta teema, mikä on minua menneenä syksynä ja alkutalvena mietityttänyt. Toki mielenkiintoisia teemoja on muitakin ja niitä tulen kokoamaan ja käsittelemään blogissani.